Beställningsblankett

Beställningsblankett

Beställningsblankett

Du kan ladda ner beställningsblanketten, fylla i den och skicka till oss på: uzsakymai@esemda.lt

För att snabba upp och förenkla förberedelse av produktion, beräkning av pris och leverans av komponenter är det ytterst viktigt att du lämnar korrekta uppgifter. Därför ber vi dig att vid förfrågan om pris eller beställning skicka all nödvändig information enligt nedan angivna krav.

Monteringsritning

Monteringsritning

Monteringsritning

Ange monteringsplatser för komponenter, riktning på komponenter som har polaritet och plats för komponenters dynor. Alla ytterligare monteringskrav ska anges i monteringsritningen (ladda ner ett exempel).

Exempel på BOM (Bill of Materials)-fil

Exempel på BOM (Bill of Materials)-fil

Exempel på BOM (Bill of Materials)-fil

Ange tillverkare av alla nödvändiga komponenter, deras koder, serienummer, komponentbeskrivningar, komponenttyper, scheman över komponenter (reference designators), monteringsriktningar och antal. Dessutom krävs det revision och ändringshistorik.

Exempel på Pick and place-fil

Exempel på Pick and place-fil

Exempel på Pick and place-fil

Vänligen ange koordinater i millimeter. Inkludera koordinater för moderkortets markörer (Global Fiducials). Ladda ner ett exempel på pick and place-fil.

Annan viktig information

Annan viktig information

  1. Uppgifter gällande mönsterkort. Lämpligast format – Gerber RS-274-X. Inkludera paste mask-skick och ange krav på mönsterkort i en textfil eller Gerberfil. Ange också om det krävs elektriska, impedans- eller andra tester.
  2. Om programmering/testning ska utföras, behöver vi detaljerade instruktioner (steg för steg).
  3. Kvalitet på utförda arbeten, om inget annat anges, kontrolleras enligt standard IPC-A-610C kvalitetsklass 2. Om kvalitetsklass 3 krävs måste detta anges.
  4. Om möjligt, är ett helt monterad provexemplar på produkten, inklusive bilder, önskvärt.